• Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил

  Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил
  Багш Хугацаа Сургалтын хуваарь Сургалтын зорилго
  Гадаад Сар бүр Нийт 30 цаг
  Өдөрт 2,5 цаг
  3-н өдөр
  Эрдэм шинжилгээний бүтээл, өгүүлэл, илтгэл, ном бичих, олон улсын стандартуудыг заах
  Эрдэм шингэлгээний ажлыг Англи хэл дээр бичих, хянах арга барилыг эзэмшүүлэх
  Урамшуулал
  Хамт олноороо 5-аас дээш хүн сургалтанд хамрагдсан тохиолдолд нийт төлбөрийн 10%-ийн хөнгөлнө.