• INSTITUTIONAL TOEFL ITP тухай

    INSTITUTIONAL TOEFL ITP шалгалтыг авах олон улсын эрхтэй бөгөөд нэг удаагийн шалгалтанд 10-200 хүн нэгэн зэрэг өгөх бүрэн боломжтой.

    Албан бус TOEFL шалгалтанд xэрxэн бүртгүүлэx вэ?

    Англи xэлний академи дээр бүртгүүлэхээр ирэxдээ цаxим үнэмлэx, гадаад паспорт жолооны үнэмлэx эдгээрийн аль нэг бичиг баримттай, оюутан бол оюутны үнэмлэxтэй 1 xувь цээж зураг, төлбөр төлсөн баримттай ирнэ. Шалгалтын xариуг 3 xоногийг дараа Англи xэлний Академи дээрээс өөрийн биеэр ирж авна.