• Ярианы Англи хэл

  Ярианы Англи хэл
  Багш Хугацаа Сургалтын хуваарь Сургалтын зорилго
  Гадаад Улирал бүр Нийт 24 цаг
  Өдөрт 2 цаг
  3-н өдөр
  Ярианы чадварыг сайжруулах
  Америк, барууны орнуудын соёлыг танилцуулах
  Урамшуулал
  Хамт олноороо 5-аас дээш хүн сургалтанд хамрагдсан тохиолдолд нийт төлбөрийн 10%-ийн хөнгөлнө.