• Техникийн англи хэл

  Техникийн англи хэл
  Багш Хугацаа Сургалтын хуваарь Сургалтын зорилго
  Гадаад Сар бүр Нийт 30 цаг
  Өдөрт 2,5 цаг
  3-н өдөр
  Мэргэжлийн үгсийн сан баяжуулах
  Мэргэжлийн үг хэллэг, яриа, сонсгол, унших, бичих чадварыг сайжруулах
  Урамшуулал
  Хамт олноороо 5-аас дээш хүн сургалтанд хамрагдсан тохиолдолд нийт төлбөрийн 10%-ийн хөнгөлнө.