• Англи хэлний заах арга зүй

  Англи хэлний заах арга зүй
  Багш Хугацаа Сургалтын хуваарь Сургалтын зорилго
  Монгол
  Гадаад
  Улирал бүр Нийт 36 цаг
  Өдөрт 3 цаг
  3-н өдөр
  Англи хэлний багш нарын ур чадварыг дээшлүүлэх
  Урамшуулал
  Хамт олноороо 5-аас дээш хүн сургалтанд хамрагдсан тохиолдолд нийт төлбөрийн 10%-ийн хөнгөлнө.